Buffo, (ital. 'komisk'), Buffo-opera eller opera buffa er den komiske opera, der blev dyrket fra begyndelsen af 1700-t., specielt i Italien.