Buffalogræs, Bluegrass, Buchloë dactyloides, art i græsfamilien; udgør et vigtigt islæt i græsvegetationen i USA øst for Rocky Mountains. Den er tæppedannende og har smalle blade og enkønnede blomster. Arten dyrkes også som græsplænegræs og jordbinder.