Bueudladning, elektrisk udladning mellem to højspændingselektroder. Udladningen fører en kraftig elektrisk strøm gennem en kanal af ioniseret luft, der udsender lys. Strømmen fremkalder et kraftigt magnetfelt, der påvirker de strømmende elektroner med en kraft vinkelret på strømretningen. Herved bøjes udladningen næsten i en halvcirkel, heraf navnet.