En budstikke er en kort stav af træ eller jern, der blev anvendt i Norden som legitimation især ved indkaldelse til offentligt tingmøde eller militært opbud. Under strafansvar skulle budbringerne ad lovfæstet rute bære budstikken en vis strækning, hvorefter de afløstes. Meldingen, de bragte, var oprindelig mundtlig, i nyere tid evt. et brev. I afsides egne af Norden blev budstikken brugt helt op mod år 1900.