Budgetsamarbejde mellem stat og kommuner, aftaler, som hvert år senest i juni måned indgås mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om det kommende års kommunale skatter og udgifter, om bloktilskud mv. samt evt. om, at lovgivningen søges ændret på områder, hvor reglerne fører til uønsket kommunal udgiftsudvikling.