Bruttovægt, (se brutto), vægt af en vare med emballage; det modsatte af nettovægt; sammenlign med tara.