Brugsmodel, opfindelse, tit mindre frembringelser såsom arbejdsredskaber o.l., der kan udnyttes industrielt, og som løser et teknisk problem. Der kan ved registrering i Patentdirektoratet opnås eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en brugsmodel. Lov om brugsmodeller m.v. blev gennemført i Danmark i 1992, efter at regler herom i mange år havde været kendt i udlandet. Retsområdet ligger ganske tæt på det patentretlige, men reglerne om brugsmodeller stiller ikke så store krav til frembringelsens karakter af opfindelse, som tilfældet er efter Patentloven. Beskyttelsen er også mere formløs og billigere at opnå; til gengæld varer den maksimalt i ti år.