Brovægt, vejeinstrument, hvis vejelad er en platform anbragt i niveau med en kørebane. Brovægte anvendes til vejning af tunge laster, fx lastvogne, togvogne og kreaturer.