Broslagning, militær betegnelse for brobygning. Man kan "slå en bro" manuelt, maskinelt eller som en kombination heraf, enten med materiel, som er forberedt til opgaven, og som medføres, en feltbro, eller under udnyttelse af improviserede materialer, en nødbro. Broslagning udføres af ingeniørtropper.