Bromsaltsyre, vandig opløsning af hydrogenbromid, HBr. Bromsaltsyre fremstilles ved direkte reaktion mellem hydrogen og brom, men opstår også som biprodukt ved bromering af aromater. Hydrogenbromid anvendes til fremstilling af organiske og uorganiske bromider og som katalysator ved visse organiske synteser. Se også brom (forbindelser).