Brisement forcé, (fr. brisement brydning + forcé nødtvungen), inden for medicin opbrydning og udretning af en knogle, der er vokset galt sammen, el. af et stift led.