Brintskørhed, hydrogenskørhed, en uventet skørhed af i øvrigt sejt jern og stål, der skyldes tilstedeværelsen af hydrogenatomer. Ved bejdsning af jern og stål, fx ståltråd, kan brint trænge ind i metallet og nedsætte duktiliteten (formbarheden). Brint, der i et elektrokemisk korrosionsangreb udfældes ved katoden, kan udløse brintskørhed. Ved svejsning med fugtige elektroder kan den dannede brint svække svejsningen. Generelt kan brintskørhed elimineres ved kortvarig opvarmning til 100-200 °C.