Brinkmanship, (eng., af brink 'kant' og -manship efter horsemanship 'ridekunst'), strategi under udenrigspolitisk krise. Ved at tvinge modparten til indrømmelser manipuleres der med den fælles krigsrisiko til egen fordel. Begrebet henføres til den amerikanske udenrigsminister John Foster Dulles, der under en krise i forholdet til Kina erklærede, at kunsten var at gå til "the brink of war" (kanten af krig). Den amerikanske og sovjetiske politik under Cuba-krisen i 1962 kan nævnes som et eksempel på brinkmanship. Strategien anvendes sjældent, formentlig i erkendelse af omkostningerne ved en fejlslagen plan.