Brevhemmelighed, uberettiget åbning og læsning af andres breve straffes som krænkelse af brevhemmeligheden efter Straffelovens § 263. Bestemmelsen gælder også for telegrammer, men ikke for åbne brevkort. Tilsvarende krænkelser af elektronisk post bedømmes som aflytning. Politiet kan gøre indgreb i brevhemmeligheden under efterforskning af alvorlig kriminalitet; dette kræver normalt en dommerkendelse.