Brevetoxin, (efter algens artsnavn, af lat. brevis 'kort' og toksin), giftstof produceret af den marine dinoflagellat Gymnodium breve. Masseforekomster af denne alge kan forårsage neurotoksisk skaldyrsforgiftning, og ved indånding af aerosoler med giftstoffet kan opstå astmalignende symptomer.