Bretwalda, brytenwalda, 'hersker over Britannien' eller 'hersker over et udstrakt område', angelsaksisk titel. Bretwalda anvendes om konger, der har udstrakt deres magt over andre riger end deres eget; titlens nærmere indhold er uvist.