Brandtræ, træ, som ifølge folketroen ikke må fældes, da en bestemt bygning ellers vil brænde. Hvis nogen havde set "forbrand", dvs. set en gård brænde, før det skete i virkeligheden, kunne ildebranden afværges ved, at branden "sattes hen" i stammen på et træ i nærheden. Det var mest kloge folk, der forstod sig på denne kunst. De borede et hul i træet, manede ilden derind og lukkede bagefter til med en prop. Denne folketro var udbredt over hele Danmark, men særlig i den østlige del af Sønderjylland, hvor der endnu i starten af 2000-t. findes gamle brandtræer, fx Kolstruplinden og Gabølegen.