Bram-, (holl.), alt, hvad der hører til den øverste del af et sejlskibs takkelage (bramrå, bramsejl osv.).