Brahmi, brāhmī, indisk skrift, hvis ældste kilde er Ashokas indskrifter (200-t. f.Kr.). Brahmi skrives i modsætning til den samtidige kharosthi-skrift fra venstre mod højre. Brahmi er delvis en stavelsesskrift, idet hvert tegn udtrykker en stavelse, dvs. enten et selvstændigt vokaltegn eller et konsonanttegn med kort a, som er den hyppigst forekommende vokal; andre vokaler angives ved diakritiske tegn. Dobbelte ens konsonanter skrives enkelt, mens andre konsonantgrupper er sammenskrivninger af grundtegnene. Brahmi, der muligvis er inspireret af nordsemitiske alfabeter, danner som skriftsystem udgangspunkt ikke alene for alle senere indiske skrifter, men også for skriftsystemer i Sydøstasien og Tibet.