brændselsolie

Artikelstart

Brændselsolie, fuelolie, tyktflydende olie med højt kogepunkt, en mineraloliefraktion, der ikke med fordel kan oparbejdes til mere værdifulde produkter, fx benzin, og derfor anvendes som brændsel i større industrielle anlæg og større dieselmotorer.

Forurening

Anvendelse af brændselsolie giver luftforurening med de samme stoffer, som kommer fra andre fossile brændsler, dvs. svovldioxid, kvælstofoxider, kulmonoxid, kuldioxid og kulbrinter. Endvidere giver specielt tungere olier en del partikelforurening, som dog oftest renses fra røggassen i større stationære anlæg. Lovgivningsmæssigt er brændselsolie ikke veldefineret, men der er sat grænser for, hvor stort svovlindholdet må være, afhængigt af anvendelsen. Fyringsgasolie til landtransport og opvarmning må højst indeholde 0,2 vægt pct. svovl; tungere olie til bl.a. kraftværker og skibstrafik må højst indeholde 1%. Mht. udslip af kuldioxid, der øger drivhuseffekten, ligger brændselsolie mellem naturgas og kul.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig