Boss-styre, (eng. boss 'leder, mester', fra nederl. baas 'mester'), siden midten af 1800-t. en almindelig (nedsættende) betegnelse i USA for et bystyre, som domineres af en leder med magt over en partiorganisation, der bygger på et net af gensidige tjenester. Boss-styret har altid været under anklage for korruption. Nogle historikere mener imidlertid, at et sådant styre tilpassede amerikanske storbyer til behovet for en central beslutningsmagt, der kunne koordinere modstridende interesser og iværksætte offentlige investeringer. Den politiske funktion har været at give talstærke etniske grupper, tidligere for eksempel irere og italienere og efter midten af 1960'erne de sorte, adgang til storbyadministrationen og del i de offentlige ansættelser.