Boson, (efter S.N. Bose), elementarpartikel med heltalligt spin; bosoner og fermioner (halvtalligt spin) udgør to hovedklasser af elementarpartikler. Identiske fermioner kan ikke optræde i samme kvantetilstand (jf. Pauliprincippet), men identiske bosoner gør det med forkærlighed. Den korrekte beskrivelse af bosoner blev udarbejdet af Bose og Einstein omkring 1925 (se Bose-gas). De kendte fundamentale bosoner er fotoner, gluoner samt W- og Z-partikler, der formidler hhv. de elektromagnetiske, de stærke og de svage kernekræfter. Hertil kommer Higgs-partikler og gravitoner, som endnu ikke er observeret. Både en lasers virkemåde og eksistensen af almindelige elektriske og magnetiske felter beror på, at lyskvanter (fotoner) er bosoner. Mesoner samt atomer og atomkerner med heltalligt spin er andre eksempler på bosoner.