Bortkomstklausul, bestemmelse i et testamente om, at det eksemplar, som er deponeret på dommerkontoret, skal have samme gyldighed som originalen. Hvis originalen bortkommer, kan der fra notarialkontorets arkiv rekvireres en genpart, som vil blive lagt til grund for boets deling.