Borsyre, orto-borsyre, H3BO3, fremstilles industrielt ved behandling af naturligt forekommende borater, fx boraks, med stærk syre. Borsyre (og saltene, borater) anvendes som brandhæmmende stoffer, flusmiddel ved svejsning og lodning, pesticid, mildt antiseptikum (mundvand og øjenbadevand) og især tidligere også som konserveringsmiddel for levnedsmidler. Se også bor (forbindelser).