Borgernes Europa, slogan, som især var fremme i forbindelse med forhandlingerne om Maastrichttraktaten, hvori arbejdskraftens fri bevægelighed blev udvidet til også at gælde for ikke-erhvervsaktive borgere i medlemslandene.