Borgerlig ret, retsregler, der regulerer forholdet mellem borgerne indbyrdes, se civilret.