Boretårn, stålgitterkonstruktion til ophængning af bor og rotationsmekanisme. Anvendes til dybere boringer på landjorden og til havs med det formål at eftersøge og indvinde vand og kulbrinter. Boretårne anvendes ligeledes ved optagning af jord-, is- og bjergartsprøver. Se boreplatform.