Boreprofil, tegning af de gennemborede lag (lagfølgen) i en boring. Signaturer viser de enkelte lag og deres dybde. På boreprofilet indtegnes ofte andre oplysninger, fx grundvandsspejlets dybde, placering af filter til vandindvinding og resultater af geofysiske borehulsmålinger.