Boreal udbredelse, biogeografisk betegnelse, der anvendes om planter og dyr, som forekommer i koldt-tempererede egne, dvs. mellem de arktiske og de varmt-tempererede områder. De fleste af Danmarks dyr og planter, både land- og vandlevende, har en boreal udbredelse.