Booking-note, (eng. 'bestillingsnotat'), gensidig forhåndskontrakt, som indebærer, at rederiet, bortfragteren, påtager sig at stille skibsrum til rådighed for et vareparti, som ladningsejeren, afskiberen, forpligter sig til at afskibe. Kontrakten anvendes hovedsagelig inden for linjefart.