Bonum, (lat. bonum gode, gods, forrettighed, vel; bona ejendele, formue), gode; ejendom.