Bonding, (eng., afledn. af bond 'binde sammen'), kemisk, mekanisk eller termisk sammenhæftning af fiberflor til non-woven stof eller sammenklæbning af to stoffer, fx gulvtæppe til gummiunderlag eller yderstof til foerstof. Se non-wovens.