Bondevisebøger, danske visehæfter fra ca. 1700 til begyndelsen af 1900-t., hvori bønder, husmænd, karle og piger, håndværkere, soldater og sømænd har indført viser og sange, de har hørt eller set. Undertiden består en bondevisebog udelukkende af viser i skillingstryk, som ejeren har syet sammen i ryggen. Ordet bondevisebøger er skabt af viseforskere som et modstykke til de ældre adelsvisebøger.