Bondefoged, før 1791 om bonde, der varetog den senere sognefogeds opgaver; betegnelsen brugtes også om den bonde, der forestod hoveriets praktiske fordeling mellem de hoverigørende bønder. Betegnelsen gik af brug ved hoveriets ophør.