Bombage, (af fr. bomber 'hvælve, krumme'), trykforøgelse i konserves. Bombage kan skyldes brintudvikling ved sure levnedsmidlers reaktion med dåsens metal eller luftproducerende bakteriers vækst i levnedsmidlet. Se også levnedsmiddelkonservering.