Bolværk, betegnelse for alle nedrammede og forankrede kajindfatningsvægge, uanset om byggematerialet er træ, stål eller jernbeton. Se også kajanlæg.