Boligydelse, boligstøtte, som efter reglerne i Lov om individuel boligstøtte ydes til pensionister inden for alle boligformer bortset fra institutionsboliger. Boligydelse skal søges i bopælskommunen. De vigtigste faktorer i beregning af støtten er husstandsindkomst og boligudgift. For pensionister i ejer- og andelsboliger er kun en vis andel af boligydelsen tilskud; resten lånes og indestår som forrentet prioritet, der indfries ved ejerskifte. Boligydelse til pensionister, som bor til leje, beregnes stort set som boligsikring.