Bobletæppe, udslip af luft fra en perforeret trykluftledning placeret på havbunden. De opstigende luftbobler danner strømninger i vandet, hvilket især anvendes til isfriholdelse af sejlrender og pælebroer i havne, hvor vandet ved bunden er varmere eller har lavere frysepunkt end overfladevandet. Strømningen kan til en vis grad dæmpe korte bølger, idet der ved strømningen imod bølgerne kan fremkaldes bølgebrydning.