blomst - blomstring

Artikelstart

Blomst - blomstring, Blomstringen er de kønslige processers igangsættelse hos en- og tokimbladede planter. Især lysforhold spiller en afgørende rolle i planters overgang fra vegetativ udvikling (vækst) til kønnet udvikling. Hos nogle planter, langdagsplanter, induceres blomstring, når dagen er længere end en given kritisk længde. Hos kortdagsplanter sker dette, når dagens længde er under en given maksimumslængde. Blomstring af kortdagsplanten brændende kærlighed kan sættes i gang af blot ét sekunds lys hver dag. Blomstring kan også induceres uafhængigt af dagslængden hos dagneutrale planter.

Nattens længde er også afgørende. Afbrydelse af nattens mørkeperiode med selv korte lysglimt har hhv. hæmmende og inducerende effekt på blomstring hos kortdagsplanter og langdagsplanter. Man har fundet, at rødt lys har størst effekt, hvilket tyder på, at fytokrom er involveret.

Men hvordan registrerer planter dagens længde? Forsøg har vist, at lyssignalet detekteres, "opfattes", i bladene. Et indre signal bliver herefter transporteret til knoppen, hvor blomsterudviklingen igangsættes, se signaloverførsel. Karakteren af det indre signal kendes ikke, men et eller flere hhv. igangsættende og hæmmende, endnu uidentificerede hormoner, florigener, er involveret.

Ud over de tre grundformer af lysinduceret blomstring findes talrige eksempler på, at kombinationer af dagslængde og andre faktorer, herunder især temperatur, også har indflydelse på induktion af blomstring. Kuldebehandling inducerer blomstring hos visse planter, se vernalisering. I visse tilfælde kan kuldebehandling erstattes med tilsætning af plantehormonet gibberellin. De molekylære processer bag planters overgang fra vegetativ til kønnet udvikling kendes dog endnu ikke.

Induktion af blomstring udnyttes kommercielt i havebruget til styring af blomstringstidspunkt. I frugttræsdyrkningen sikres god blomstring ved beskæring af kraftige, bladbærende skud og/eller beskadigelse af rødder. Derved øges mængden af organisk stof i træet i forhold til uorganisk, hvilket fremmer blomstring. Ofte vil ugunstige livsvilkår tilskynde til blomstring og dermed frøsætning. I andre tilfælde, som fx hos ørkenplanten agave, fører gunstige vækstbetingelser til blomstring og dermed til afslutningen på et ofte meget langt, flerårigt, vegetativt liv.

Læs mere om blomster.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig