Blokforsøg er et fællesnavn for en række statistiske forsøgsplaner, der anvendes, hvor betingelserne for forsøgene forventes at være meget uensartede (heterogene). Ved sammenligning af fx forskellige gødningstyper inddeles forsøgsmarkerne i forsøgsenheder, der hver især bliver behandlet med en bestemt gødningstype. Hvis forsøgsenhedernes frugtbarhed varierer meget, vil effekten af denne variation helt kunne overskygge den eventuelle systematiske forskel mellem gødningstyperne. Dette søges undgået ved at samle ensartede (homogene) forsøgsenheder i såkaldte blokke, fx således at hver blok indeholder lige så mange forsøgsenheder, som der er behandlinger. Inden for hver blok kan man så på en tilfældig måde, fx ved kast med en terning, fordele behandlingerne på forsøgsenhederne. Et sådant blokforsøg kaldes et fuldstændigt randomiseret blokforsøg. Forsøgsdata analyseres oftest ved hjælp af en variansanalyse med en additiv model.