Blokade, kollektivt arbejdskampmiddel, som dels kan bestå i at forhindre en arbejdsgiver i at få arbejdskraft, dels være en fysisk blokade, hvorved en virksomhed bl.a. forhindres i at modtage og afsende varer.