Blistergas, (af eng. blister 'blære, vabel', beslægtet med blæse), en særlig gruppe kemiske kampstoffer, fx svovlsennepsgas, kvælstofsennepsgas, lewisit og fosgenoxim, som har det fælles kendetegn, at de let trænger gennem alm. påklædning, ødelægger hudens væv og fremkalder store væskefyldte blister (blærer) — heraf navnet. Vævsregenerationen er meget langsom (uger til måneder) og infektionsrisikoen betydelig. Gasserne er dødbringende ved forurening af meget store dele af huden eller som følge af luftvejsbeskadigelser; blistergasvæske i øjnene kan medføre total blindhed i løbet af få minutter. Blistergas blev anvendt første gang af tyskerne under 1. Verdenskrig mod franske styrker i 1915. Se også ABC-krigsførelse.