blishøne

Blishøne.

.

Blishøne.

.

Blishøne.

.

Blishøne. Blishøne set ovenfra.

.

Blishøne.

.

Blishøne.

.

Blishøne (kylling).

.

Blishøne (kylling).

.

Blishøne, Fulica atra, svømmefugl af vandhønsenes familie (se vandhøns). Den er udbredt i store dele af Europa og Asien med andre underarter eller nærtstående arter i andre verdensdele. I Danmark er blishønen en af de talrigeste vandfugle; ca. 20.000 par yngler i vegetationsrige søer, moser og fjorde.

På ynglepladsen er blishønen stærkt territorial og angriber ikke blot artsfæller, men også fx ænder, hvilket har ført til stærkt overdrevne forestillinger om, at den skulle skade bestanden af disse arter.

Om vinteren forekommer blishøns i flokke ved lavvandede kyster; de hjemlige ynglefugle får her selskab af et stort antal vintergæster fra Østersølandene, så der kan opholde sig op mod 200.000 blishøns i Danmark midt om vinteren. De fleste danske ungfugle trækker dog til mildere egne.

Føden er især forskellige vandplanter, bl.a. kransnålalger, men også bløddyr og insektlarver. Ofte ses blishøns dykke efter føden på lavt vand, men en stor del tages i vandoverfladen eller på søbredden.

Hør blishønen her:

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig