Blind makker, kortspiludtryk, en deltager, som anbringer sine kort på bordet, hvorefter hans makker bruger dem i det videre spil; forbindes især med bridge. Billedligt bruges det, hvis en person i en vanskelig situation ikke ved, hvem hans medspiller er.