Blankotradition, videregivelse af check, se endossement.