Blankokredit, (af sp. blanco 'hvid'), lån, som ydes udelukkende på grundlag af tillid til låntagers betalingsevne, dvs. uden at långiver får stillet pant, kaution eller anden sikkerhed for lånet.