Blandingsarv, eng. blending inheritance, arveteori, der forklarer afkoms fænotype (fremtoning) som resultatet af en blanding af forældrenes karakterer, dvs. som et gennemsnit af forældrene. Almindeligt antaget teori i 1800-t. før den mendelske genetiks gennembrud omkring 1900.