Blandede domstole, voldgiftsretter, oprettet i forbindelse med 1. Verdenskrigs afslutning. Domstolene afgjorde som følge af krigshandlingerne privates krav mod fremmede stater eller fremmede staters borgere. De bestod af et medlem fra hver involveret stat samt af en formand fra et under krigen neutralt land. Der kendes desuden blandede kommissioner, oprettet ved traktat eller særlig aftale mellem stater, bl.a. til bilæggelse af tvister imellem dem.