Blødt tag, inden for brandforsikring et letantændeligt tag bestående af fx strå, rør eller tang. Bløde tage medfører normalt højere brandforsikringspræmier, idet disse tage modsat hårde tage forøger risikoen for, at en evt. brand hurtigt spreder sig. Brandfaren kan nedbringes, ved at tagets underside beklædes med et ubrændbart materiale, fx mineraluldplader.