Blødlod, loddemetal, hvormed der kan loddes ved temperaturer under 450 °C — i modsætning til hårdlod og slaglod, der kræver højere arbejdstemperaturer. Adskillige metaller og talrige legeringer kan bruges som blødlod, men helt dominerende er loddetin, dvs. tin og tinlegeringer, især med bly som legeringsbestanddel. Se også lodning.